itekboard itekboard

Project Manager in Tehran Province, Iran

Read my articles

شرکت توسعه فرا دانش آی تک با توجه به شناخت مناسب از مجموعه های صنعتی کشور به جهت رفع نیاز های جامعه، فعالیت خود را از سال 95 در زمینه طراحی و تولید انواع گلس بردمغناطیسی و ماژیک وایت برد شیشه ای با چهار راهبرد اساسی ذیل شروع نموده است:

– استراتژی کسب وکار ما:فقط کیفیت می باشد.
– نوآوری: ما کاری را که دیگران انجام میدهند به آن شیوه انجام نمی دهیم.
– مشتری: مشتری شریک تجاری ما می باشد.
– ارزان سازی: ما قادریم با نوآوری، شبکه سازی و کاهش هزینه های سربار، محصول و خدمات خود را باکیفیت جهانی و قیمت مناسب در اختیار مشتری قرار دهیم