To Ivanov

Всеки някаква следа оставя като знак за земния си път. Но дали за укор или слава – другите след него ще решат.