Izam Jamaludin

Nilai

"Aku yang semalam, selalu berdoa, tunjukkanlah dia, pemilik jiwa. Suci tak sebekas dosa, bias mengenaliku, bias terima diriku seadanya. "

 • Education
  • smk agama baling
  • SMKA Baling, Kedah
  • SMKA Baling
  • smkab
  • sek0lah meNeNgah kebaNgsaaN agama baliNg