Jordi Casanova

Sempre agrada't la tecnología, el món d'internet i la creació d'audiovisuals.