Marcin Jagusz

It's difficult to say something meaningful about myself with a limited number of characters. There is nothing more left than just to point out a few "importunity" things which guide me in my life. I use Linux (it's simple and gives great opportunities), I love coffee especially in a good company and I love Tatra Mountains.

Mając do dyspozycji ograniczoną ilość znaków trudno powiedzieć coś sensownego o sobie. Pozostaje dać znać o kilku życiowych banałach co nim kierują. O tym, że używam systemu Linux (bo jest prosty i daje duże możliwości), uwielbiam dobrą kawę w dobrym towarzystwie i kocham Tatry.