Jainam Shah

Mumbai, Maharashtra, India

Jainam Shah

Mumbai, Maharashtra, India

 • Work
  • Kshitij
 • Education
  • D P Y A High School, Mumbai
  • THE DADAR PARSEE YOUTHS ASSEMBLY HIGH SCHOOL
  • Dpya High School
  • Mithibai College, Mumbai (Bombay)
  • D.P.Y.A High School