Jakob Svensson

Utbildad naturvetare med inriktning mot biologi och verksam som webbstrateg med intresse för internet i allmänhet och affiliate och SEO i synnerhet

  • #webb
  • #internet
  • #affiliate
  • #naturvetare