Jakub Kuś

Doktorant i wykładowca na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS, pasjonat psychologii nowych technologii oraz autor publikacji z tej dziedziny.

Profil na Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Jakub_Kus