Jakub Strawa

Student farmacji, Moim hobby są komputery, sieć i przyroda. Staram się łączyć naukę z miłym spędzaniem czasu. Witam!

Pharmacy student, My hobbies are computers, network and learning about nature. I try to combine science with a nice spending time. Welcome!

  • Education
    • Medical University of Białystok