Jakub Krejcik

Prague, Czech Republic, Europe

mana — pokrm, kterým podle Bible Bůh živil na čtyřicetileté cestě pouští izraelský lid.

  • Education
    • Mba