kanokwan janngam

study

kanokwan janngam

study

พ่อตั้งให้ น.ส. กนกวรรณ ยืมพ่อมาใช้ จันทร์งาม

เพิ้ลเรียก ต้นอ้อ

อายุ 19 ขวบ

สวรรค์ส่งมาเกิด 6 มีนาคม 2538

นิสัย ร่าเริง บ้ากล้อง ชอบแกล้งคนอื่น