Jan Sabo

Ako budem izabran za predsednika opštine Bački Petrovac, boriću se za povoljnije uslove za razvoj siromašnih i nerazvijenih opština, bolje uslove poslovanja postojećih preduzetnika i poljoprivrednika, uvođenje dužničko-poverilačkog odnosa i vraćanje duga države prema proizvođačima i građevinarima. Nastaviću rad na izgradnji i opremanju industrijske zone i izgradnji komunalne infrastrukture (struja, voda, kanalizacija, gas) na obali Dunava. Radiću na tome da se završi izgradnja kanalizacije na teritoriji opštine, da se saniraju deponije i završi izgradnja opštinske deponije. Planiram da izgradim stanove za mlade bračne parove i povećam brigu o starima.

Rođen sam u Bačkom Petrovcu 1955. godine. Doktor sam poljoprivrednih nauka i naučni saradnik u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. Oženjen sam i otac dvoje dece.

U periodu od 2004. do 2008. bio sam predsednik opštine Bački Petrovac, a od 2008. do 2011. potpredsednik Izvršnog veća, sekretar za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju u APV i državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava u Vladi Srbije.

Dok sam bio na čelu opštine, urađen je urbanistički plan opštine, urbanistički planovi svih naseljenih mesta, detaljni i regulacioni planovi industrijskih zona i projekti infrastrukturnog opremanja svih naseljenih mesta. Završen je Centar za rehabilitaciju pri Domu zdravlja i renovirane zgrada Doma zdravlja i ambulante u naseljenim mestima. Izgrađeno je i renovirano više od 20 km asfaltnih puteva, izgrađena je biciklistička staza u dužini od 4 km, urađen projekat asfaltnog puta Bački Petrovac-Stepanovićevo-autoput NS-SU i kompletno je renovirana javna rasveta na teritoriji opštine. Izgrađeno je više od 60 km kanalizacione mreže u svim naseljenim mestima, završena izgradnja prečistača i započeta izgradnja prečistača u Magliću. Rekonstruisani su i opremljeni Domovi kulture u Bačkom Petrovcu i Gložanu, izgrađene i opremljene prostorije Opštinskog suda i izgrađen i opremljen Opštinski uslužni centar. Svetska zdravstvena organizacija je 2008. godine opštinu Bački Petrovac proglasila prvom bezbednom zajednicom u jugoistočnoj Evropi. Kao državni sekretar, učestvovao sam u izradi i primeni Zakona o izboru Nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji. Objavio sam više od 80 naučnih radova.