Jarosław Chęciński

Specjlaista ds. e-marketingu.

Ukończone studia I stopnia w AHE w Łodzi oraz studia podyplomowe w SGH w Warszawie na kierunku marketing internetowy.

Obecnie zatrudniony na stanowisku z-cy dyrektora ds. organizacji i rozwoju w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym - www.puw.pl