Jaroslav Mráz

Bratislava, Slovakia

EN: Geek that found that making business, presentations

and technology is his life.

Since 2002 I works in the IT sphere. During my career I become an expert on interactive learning, incorporating IT in business processes with the specialization on IT effectivness in a company. At the moment, I am the CEO and CTO of Allycom.com where I applies my technical and leadership skills.

See some more: www.jaroslavmraz.sk

Co-founder and CEO at www.allycom.sk and www.keriohosting.sk

SK: Som prosto geek, ktorý zistil, že biznis, prezentácie a IT sú jeho život.

Od roku 2002 profesionálne pôsobím v IT. Počas svojej kariéry som sa stal odborníkom na interaktívne vzdelávanie, využívanie IT technológií vo firemných procesoch a špecializujem sa na efektivitu firemnej IT. V súčasnosti pôsobím ako Obchodný a Technický riaditeľ spoločnosti Allycom, s.r.o. kde v svojej špecializácií plne využívam nadobudnuté skúsenosti z lektorstva, vedenia ľudí a priamej praxe IT špecialistu. See some more: www.jaroslavmraz.sk