Jasmina Sampedro

Barcelona

Llicenciada en psicologia per l'Universitat Autònoma de Barcelona amb l'Itinerari Clínic i de la Salut.

Col. nº 20645

"Sovint no som conscients de l’efecte que tenen les circumstancies, les persones i el context que ens envolten sobre nosaltres, ni l’efecte que nosaltres provoquem sobre aquest entorn. I en realitat, aquesta influència és clau per entendre la nostra manera de ser, de fer i de sentir.”