Jaume Ponsa

Si miro els anys d’experiència laboral m’adono que sempre he treballat en la planificació, la organització i la gestió de projectes i activitats malgrat la diversitat de sectors en els que he estat.

Del conjunt de les meves capacitats m’agradaria destacar la responsabilitat i l’adaptabilitat però per sobre d’elles la disposició constant a l’aprenentatge. Això és el que em va portar a estudiar primer la Diplomatura d’Informació i Documentació i després el Màster en Continguts Digitals. El descobriment del món digital i les seves possibilitats infinites han fet créixer exponencialment el desig de coneixements en l’àmbit de les Tecnologies de la Comunicació i la Informació i la capacitat d’aplicar-los a la feina quotidiana a l’entorn de la documentació en qualsevol dels seus formats.

He treballat de manera autònoma però m’agrada treballar en equip perquè permet compartir experiències, aprenentatges i perspectives diferents. També he coordinat equips de treball i, al llarg de la meva trajectòria, he tingut responsabilitats en la presa de decisions, m’he relacionat amb clients i proveïdors i he adquirit sempre aquells coneixements necessaris per desenvolupar les meves tasques de manera satisfactòria.