Jolanta Czapla

Bid-offer spread dla papierów wartościowych (takich jak akcje, kontrakty futures, opcje, lub pary walutowe) jest różnica między cen notowanych (albo przez jednego animatora rynku lub w arkuszu zleceń limitu) do natychmiastowej sprzedaży (bid) i natychmiastowego zakupu (offer). ekantor lowspread oferuje najniższy spread w całej Polsce. Warta obejrzenia jest zatem strona internetowa www.niskispread.pl.