Jesús Ferré

Internet i gestió de projectes de TIC

Analista i programador informàtic

Administrador de recursos informàtics

Assessor en programari lliure

Impulsor i involucrat en projectes socials d’internet local

Dinamisme, vitalitat i empatia