Joanna Chilecka-Dzidowska

Tłumacz in Wrocław, Polska

Visit my company website

Tłumacz przysięgły języka angielskiego (na podstawie egzaminu złożonego w Ministerstwie Sprawiedliwości). Wpis na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości nr TP/11/12

Od 2009 roku wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na studiach podyplomowych (prowadzone przedmioty: Teorie i techniki przekładu; Tłumaczenia sądowe) oraz w Wyższej Szkole Filologicznej (prowadzony przedmiot: Tłumaczenia poświadczone).

Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej oraz Podyplomowych Studiów Przekładu Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktywny tłumacz pisemny i ustny od 2004 roku.

Legitymacja tłumacza technicznego i specjalistycznego Rejestru Tłumaczy NOT (Naczelnej Organizacji Technicznej) od 2007 roku.

Zakres tłumaczeń pisemnych: teksty prawnicze i sądowe: akty notarialne, dokumenty USC, wyroki, orzeczenia, pełnomocnictwa, wezwania, pouczenia, pozwy, protokoły, umowy spółek, umowy cywilnoprawne, świadectwa pracy, świadectwa szkolne, zaświadczenia, zezwolenia, testamenty, teksty marketingowe i korporacyjne (np. Kodeksy etyki biznesowej), artykuły naukowe, strony www, teksty kulturalne i in.

Tłumaczenia techniczne: specyfikacje i dokumentacje z dziedziny kolejnictwa, budownictwa, wytrzymałości materiałów, ochrony środowiska, motoryzacji i in.

Tłumaczenia unijne: projekty i wytyczne UE dotyczące rozwoju sieci komunikacyjnych, ochrony zdrowia, rynku pracy, i in.

Zakres tłumaczeń ustnych (tłumaczenia symultaniczne szeptane i kabinowe, liaison i konsekutywne): Dni Mobilności Pracowniczej, otwarcie mistrzostw EuroBasket, konferencja Grupy Roboczej nt. bezpieczeństwa Euro 2012, szkolenie dla pracowników hali produkcyjnej firmy Bombardier, rozmowy handlowe u producenta sprężyn Bonell-Bis, negocjacje handlowe między dostawcą maszyn a producentem płyt włókno-cementowych i in.

Tel.: +48 695 425 539

  • Work
    • Biuro Tłumaczeń ECHO