Joan Padrós

Professor i Director del CFA Palau de Mar, Consultor de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació a la Universitat Oberta de Catalunya. Formador de formadors en TIC i Aprenentatge reflexiu i col·laboratiu (ARC) al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i ex-president de l'Associació Espiral, Educació i Tecnologia