Johanna Kujanpää

Project Manager and Consultant in Espoo, Finland

Työkokemus

Digital Project Manager– Pisa Marketing Oy / Digital Lab Nordic Oy 2015-

· Organisoin, suunnittelen, budjetoin sekä tuotan digitaalisia projekteja kuten Wordpress-verkkosivustot, digitaaliset ratkaisut ja palvelut sekä digimarkkinointi: mm. Googlen hakusanamainonta, Facebook-mainonta ja sähköpostimarkkinointi

· Konsultoin asiakkaita sosiaalisessa mediassa ja digitaalisessa markkinoinnissa

· Digitaalisten palveluiden analysointi ja raportointi

· Osallistun myös markkinointikampanjoiden suunnitteluun

· Tapaan asiakkaita ja yhteistyökumppaneita

· Vastaan yrityksemme digitaalisista asioista

Digital Designer and Digital Media Student- Freelancer 2013 - 2015

· Verkkolehden (Slämy/SlangiNyt) sisällöntuotanto ja verkkolehden kehittäminen

· Verkkokaupan ja markkinoinnin suunnittelu sekä kehittäminen Waku Organics Oy:ssä (luonnonkosmetiikan maahantuonti ja verkkokauppa).

· Digitaalisen markkinoinnin projekteja kuten Facebook-markkinointi ja bannerit

· Suunnittelin ja toteutin verkkosivustoprojekteja

· Opiskelin digitaalisen median sisällöntuottajaksi

Product Manager - Nokia Oyj 2010 – 2012

· Älypuhelimen kaupallinen kehitys ja tuotteen lanseeraus tuotekehitysprojektissa (Nokia 701) sekä markkinoilla olevien tuotteiden hallinta (E52, E72)

· Markkinoiden seuraaminen ja asiakkaan tarpeiden esittäminen tuotekehitystiimille varmistaen, että päätökset tehdään asiakkaan tarpeet huomioiden

· Koordinoin markkinointitoimenpiteitä, business case-laskentaa ja riskien hallintaa

· Tein tiivistä yhteistyötä mm. ohjelmistokehityksen, markkinoinnin ja myynnin kanssa

· Tein dokumentointia: tuotemääritykset, esitykset, tuoteinformaatio

· Toimin globaalisti tuotteen omistajana ja pääasiallisena rajapintana sidosryhmiin

Saavutukset: Minut palkittiin työstäni ja sain palautetta, että oppimiseni on ollut nopeaa ja pystyn ottamaan uudet tehtävät vastuulleni ripeästi. Myös "Minä osaan" -asennetta ja mukavan työilmapiirin luomista arvostettiin.

Project Manager – Nokia Oyj 2007 – 2010

· Johdin teknistä asiantuntijatiimiä joka tuotti räätälöityjä mobiiliohjelmistoja kansainvälisille operaattoriasiakkaille (Vodafone, Orange)

· Vastasin tehtävien priorisoinnista, ohjaamisesta, aikataulutuksesta ja raportoinnista

· Työtehtäviini kuului asiakaskäyntejä ja toimittajayhteistyötä

Saavutukset: Olen saanut positiivista asiakaspalautett

  • Education
    • MSc in Economics
    • BBA
    • Digital Media Content Producer