Johanna Lindskog Lindell

Stockholm, Stockholm, Sweden

Johanna Lindskog Lindell

Stockholm, Stockholm, Sweden

Jag heter Johanna Lindskog Lindell och är en digital datastrateg. Mitt fokus ligger på PR, data och sociala medier, tre saker som gärna får blandas. Jag bygger strategier genom nummer, analyser och insikter. Vi lever i ett digitalt samhälle och tar emot väldigt mycket data. Ibland kan det vara svårt att se sina möjligheter i kommunikation. Jag bygger strategier genom siffror och analys.

Datastrategisk PR är min egna benämning på PR som drivs av data.

  • Education
    • Hyper Island