Johan Skage

Johan Skage

Detta är en "kort-kort" presentation av mig, främst utifrån min yrkesroll som pedagog, Här finns länkar och kontaktuppgifter för dig som vill veta mer eller komma i kontakt med mig.

Jag arbetar idag som rektor för Domarringens skola i Uppsala kommun. Inom skolvärlden har jag förutom rektor tidigare arbetat som lärare, utvecklingsledare, fortbildare och kvalitetsutvecklare. Jag älskar den utmanande komplexiteten i rektorsuppdraget. I grunden drivs jag av respekten för varje människas rätt till lärande och utveckling utifrån sina egna unika villkor och förutsättningar.

Twitter använder jag mest för yrkesrelaterad information/kommunikation. På Facebook och Instagram är jag social med vänner och bekanta, i första hand.