JOHN HOLCK

Med 20 års erfaring som leder har jeg prøvet kræfter med næsten alle aspekter af forretningsledelse – salg, service, rådgivning, økonomi og effektivisering kombineret med forretningsudvikling samt leder- og ledergruppeudvikling. Kontakt til myndigheder og institutioner er en del af min dagligdag.

Mit akademiske afsæt er en cand. merc. uddannelse fra
Handelshøjskolen med en efterfølgende MBA i offentlig ledelse.

Mine år som leder viser mig, at lederens vigtigste rolle er at skabe forandringer, og at forandringer og resultater skal skabes gennem organisationen. Opgaven er at sætte retning og holde fast i forandringer og fremdrift, og det lykkes, oplever jeg, ved at involvere ledere og medarbejdere i. At kommunikere og inspirere er værktøjerne.

Ambitionen om konstant at gøre det bedre er min drivkraft. Jeg arbejder bedst under mål og rammer med friheden til at lede i situationen. Troværdigheden som leder henter jeg ved selv at påtage mig mit ansvar – ansvar for fokus på økonomi og kvalitet, gæster og medarbejdere, effektivitet og service.

Jeg har både som formand for og som medlem af styregrupper været tæt involveret i etableringen og styringen af en række både forretnings- og organisationsprojekter. Det har lært mig, hvor vigtigt det er at følge projekternes fremdrift i både tid, ressourcer og resultater, og hvor afgørende det er at motivere og sikre samarbejdet på tværs af organisationen.