Rørholdt Kloakservice

Sæby, Danmark

Når du har brug for slamsugning eller kloakrensning er det du har brug for, så er det os man ringer til. Vi hører hjemme i Vendsyssel, og herfra kommer vi til vores klienter med professionel kloakservice, kemitransport, slamsugning og kemibehandling, hvis det er nødvendigt inden kemikalierne leveres til Kommunekemi. Her får du professionel hjælp og vi er kun glade for at hjælpe. Har du brug for vores assitance til tømning af olieudskillere, septitanke eller sandfang, Så kontakt os og vi løser problemet. Vi udfører også gerne opgaver som sandvaskning og mindre olieforureninger.

  • Work
    • Rørholdt Kloakservice
  • Education
    • Kloakmester