Jordi Jubany i Vila

Teacher Trainer and Writer in Barcelona, Espanya

Jordi Jubany i Vila

Teacher Trainer and Writer in Barcelona, Espanya

Visit my website

Educació Digital. Mestre. Antropòleg.

Autor de #¿Hiperconectados? #LaFamíliaenDigital #ConnectatperAprendre & #AprendizajeSocialyPersonalizado