Jorge David Cortés Moreno

Consultor experto en comunicación política.