Josep Maria Carné

Sóc en Josep Maria Carné i sóc Enginyer de Telecomunicacions per la UPC.

Vaig començar en el món TIC en el món de la firma digital i els certificats digitals amb els Notaris i Corredors de Comerç a la Fundació FESTE.

Tot seguit, a la multinacional ALTRAN vaig endinsar-me de ple en el món J2EE i Oracle, sobretot amb servidors d'aplicacions - WebLogic Server - , middelware - Tuxedo Server - i serveis - Service Bus -. També vaig participar en projectes relacionats amb Business Inteligence - Oracle Warehouse Builder i Pentaho Data Integration -.

Finalment, a la empresa I3dat m'inicio en el món SIG - ArcGis, GeoServer, BBDD PostgreSQL/PostGIS, OpenLayers - i amb llenguatges C++ i .NET També, realitzo diferents projectes de digitalització amb tecnologia Kofax - VRS i KTM i tecnologia Abby. Així mateix, gestiono projectes relatius a CRMs, ERPs - OpenERP i ClickGest -, gestors de continguts - OpenCMS i Liferay 5.3 - com gestors documentals - Alfresco, Nuxeo, WinDream i Docuware -. Es realitzen aplicacions amb PHP5.3 amb BBDD MySQL5.1.

Crec que amb tot això, dono fe que no hi ha com ser proactiu i tenir ganes d'aprendre i fer coses noves i interessants de forma lógica i coherent dins el món de les TIC.

Les meves aficions són tot mena d'esports - fútbol, basket i tenis - i, sobretot, anar a córrer - running -.

Mantinc la web www.caramelles.cat relatives al meu petit poblet - Callús - i milloro el meu nivell d'anglès i alemany a http://somidiomes.cat/