Josep Ortega

  • Work
    • Kings of Mambo
  • Education
    • IES Forat del Vent
    • Col·legi Nostra Senyora de Montserrat
    • Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la UPC