Josua Tran

Web Developer, Software Engineer, and Project Manager in Việt Nam

Attend my event

Trong một bài viết để đặt backlink bạn cần chú trọng đến việc sử dụng anchor text một cách hài hòa và hợp lý trong bài. Để tránh dính thuật toán của Google và cũng xây dựng được backlink chất lượng thì trong mỗi bài bạn chỉ nên đặt 1 hoặc 2 anchor text thôi nhé.

Xem thêm tại: https://gitlab.metager3.de/snippets/15