Józef Wolny

Józef Wolny

Każde naciśnięcie migawki wiąże się z wiarą w powstanie obrazu, który wyzwoli, zaspokoi, sięgnie ideału.