Judit Teixidor

Barcelona, Catalunya.

Diplomada en Infermeria per la UdG 2000

Llicenciada Psicologia per la UdG 2005

Màster Psicologia Clínica i de la Salud per la UB 2012

Acreditació Psicòleg Sanitari COPC 2013

Certificada com a educadora de pares en Disciplina Positiva 2014