Julián Samaniego

Teacher and Musician in Barcelona, España

Visit my website

Sóc Professor de Pedagogia Musical, Solfeig i Teoria de la Música. Estic en possessió del Certificat d’Aptitud Pedagògica, el Màster de Musicoteràpia per la Universitat de Barcelona i el Màster de Recursos TIC TAC en el Proceso deEnseñanza-Aprendizaje per la Universidad de Salamanca.

En la meva experiència professional, durant els darrers anys, he posat en pràctica l’aplicació de les TIC i les TAC a l’àmbit de l’Educació Secundària i l’Educació Musical i he rebut i he impartit Formació Continuada en aquest camp.