jump4 joyus

Psychologist, Writer, and Editor in Bangkok,Thailand

โรคประสาทหูเสื่อมกับ4กลุ่มอาชีพที่เสี่ยงเกร็ดความรู้ ดีๆจากแหล่งรวมสาระความรู้ โรคประสาทหูเสื่อมอาการได้ยินถดถอยลง เป็นได้ทั้งเสื่อมตามวัยและเสื่อมตามพฤติกรรมหรือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน อาการเสื่อมตามวัยมักจะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยที่หูจะได้ยินลดลงทีละเล็กน้อย ติดตามบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์