Jan Zebrowski

Public Speaker and Teacher in Ostróda, Polska

Hire me

nauczyciel - przewodnik turystyczny po Mazurach, i Sudetach (języki polski i rosyjski)

teacher & tourist guide on Polish regions: MAZURY, and SUDETY (languages - Polish and Russian)