Jan Zebrowski

nauczyciel - przewodnik turystyczny po Mazurach, Pomorzu i Sudetach (języki polski i rosyjski)

teacher & tourist guide on Polish regions: MAZURY, POMORZE and SUDETY (languages - Polish and Russian)