Kamil Piotrowicz

Warsaw, Poland

Kamil Piotrowicz

Warsaw, Poland

Polish:

Fotografią zajmuje się od 2007 roku. Od 2010 do Lutego 2012 byłem fotografem/dziennikarzem dla lokalnej prasy. Od Października do Marca n/r byłem fotografem dla organizacji Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę". Od Października 2012 również byłem inicjatorem projektu "Warszawa nie kończy się na galeriach handlowych", który został zakończony.

Moje hobby to fotografia, dziennikarstwo, ludzie, podróże oraz kolej. Uwielbiam pomagać ludziom, ogólnie uwielbiam i angażuję się w akcjie non-profit.

W razie pytań, propozycji współpracy proszę o kontakt.

English:

Photographer i'm from 2007. From 2010 until February 2012 I was a photographer / journalist for in the local press. From October 2012 to March 2013 was a photographer for the organization of the Society for Creative Initiatives "ę". From October 2012 also was the initiator of the "Warsaw does not stop at shopping malls", which has been completed.

My hobbies are photography, journalism, people, travel and rail. I love to help people, and generally love to get involved in the action of non-profit organizations.

If you have questions, proposals for cooperation, please contact us.

  • Work
    • Wiceprezes w SMFK