Kênh 29

Software Engineer, Filmmaker, and Nurse in Vietnam

Visit my website

Kênh 29 là kênh tin tức tổng hợp giải trí với những chia sẻ thú vị trong cuộc sống hằng ngày. Website chia sẻ đa dạng các lĩnh vực như: Sức khỏe, tài chính, công nghệ, tử vi, làm đẹp,...