Kẹo đắng

Ho Chi Minh

Visit my website

My nickname is KeoDang, SEO Manager at Agilsun LTD, Digital Marketing Expert , Seoer, Designer, Training SEO, Mobile Application, Database, Administrator

Nickname của mình là KeoDang. Hiện đang là quản lý bộ phận SEO cho Công ty Agilsun. Kinh nghệm cá nhân: SEO, Design, Training SEO, Mobile Application, Database, Administrator,

MOBILE : 0979178737
EMAIL : nuhoangseo@gmail.com - seo@agilsun.com
G+ : https://plus.google.com/u/0/107197352196038665030

  • Work
    • Agilsun LTD
  • Education
    • DH KHTN TPHCM