Keva Thủy Nguyễn

Software Engineer, Designer, and Life Coach in 002 Đường C4, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Tôi tên là Keva Thủy Nguyễn - Người phát triển website Ngày Cắt Tóc và cũng là tác giả chịu trách nhiệm biên soạn nội dung trên trang. Tôi là một cô gái cá tính, có niềm đam mê lớn với ngành làm đẹp và công nghệ. #kevathuynguyen #ngaycattoc #thuynguyen

Address (*): 002 Đường C4, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Phone (*): 0901932753

Tác giả: Thủy Nguyễn

Email: [email protected]

Website: https://ngaycattoc.com/author/thuy-nguyen/

Google map: https://maps.app.goo.gl/1T69oLmgpkBTHVTE8