Khang Điền

Web Developer, Consultant, and Designer in 67 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Attend my event

Khang Điền là ai? Tìm lực tài chính công ty Khang Điền ra sao? Các dự án Khang Điền triển khai như thế nào? Xem ngay đánh giá của Lê Đình Phong về Khang Điền. Email:[email protected] #khang_dien #ledinhphong
67 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
0901377389