Khánh Trần

Writer, Web Developer, and Project Manager in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Khánh Trần

Writer, Web Developer, and Project Manager in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Visit my website

I walk slowly, but I never walk backward.

  • Work
    • University of Information Technology
  • Education
    • THPT Hoàng Hoa Thám
    • Đại học Công Nghệ Thông Tin