Khúc Quỳnh Thu

Web Developer, Designer, and Art Director in Hoà Thắng, Mũi Né, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Visit my website

Tôi là Khúc Quỳnh Thu là chuyên gia của novaworldmuinemarinacity.com.vn. Novaworld Mũi Né Marina City là dự án do Novaland phát triển tại Bình Thuận với các SP nhà phố, biệt thự và shophouse Marina City Mũi Né.
#khucquynhthu #novaworldmuinemarinacity #marinacity
Địa chỉ: Hoà Thắng, Mũi Né, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Phone: 0909 863 683
Website:
https://novaworldmuinemarinacity.com.vn/