Kiemdichdanang Phun xịt khuẩn

Project Manager, Consultant, and Photographer in Kiệt 408 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000

Read my blog

Giới thiệu: "KIEMDICHDANANG Dịch vụ phun xịt khuẩn tại Đà Nẵng. Khử trùng kho hàng, khử trùng văn phòng. Hoá chất Cloramin B, Sterine. Máy phun ULV mù lạnh, phun khói nóng diệt khuẩn hiệu quả cao. Địa chỉ: Kiệt 408 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000

Phone: 0938055925"

Hastags, tag #kiemdichdanang, #phunxitkhuan, #khutrung, #khukhuan

Địa chỉ: Kiệt 408 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000

Phone: 0938055925

Website: https://kiemdichdanang.com/