Kientruc Vking

Designer, Architect, and Web Developer in 15-1/3 Vũ Trọng Khánh, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Hey, I’m Kientruc. I’m a designer living in 15-1/3 Vũ Trọng Khánh, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam. I am a fan of design, arts, and technology. You can attend my event with a click on the button above.

Website: https://vking.vn/

Address: 15-1/3 Vũ Trọng Khánh, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông

Phone: 0789996000 - 0822008080

Instagram: https://www.instagram.com/kientrucvking/

Facebook: VKING - Thiết Kế và Thi Công Ngoại Thất Nội Thất

Youtube: Kiến Trúc Vking

Tiktok: kientrucvking

#Vking