Kiều Thơ Mellow

Artist, Musician, and Social Media Manager in Vietnam

Listen to my music

Kiều Thơ Mellow tên thật là Huỳnh Thị Kiều Thơ, sinh năm 1998 và lớn lên từ Bến Tre. Hiện tại đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh

Tuy trưởng thành trong 1 gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng cô rất đam mê âm nhạc từ khi còn rất nhỏ... Tiểu Sử: https://kieuthomellow.com/tieu-su-kieu-tho-mellow/

My Homepage: https://kieuthomellow.com

My Music: https://kieuthomellow.com/category/music/