Kin Kin Logistis

Director, Web Developer, and Project Manager in 19 Ng. 68 P. Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội,Việt Nam