Ngôn Lạc

Sinh nhật: 16/04/1997

Nhóm Máu: B

Chòm sao: Không có

Giới tính: Nam

Thích: Kim HeeChul, Đàn ông, Cự Giải, Máu AB, Đỏ thẩm, Đen, nhạc Ballad, Vẽ, Đồ họa, Viết lách, Đọc sách

Đẹp có nghĩa là: Kim HeeChul

Ghét: Những gì cản chân Kim HeeChul

"Nhân sinh hữu hạn"

  • Education
    • THPT