คุณกิตติศักดิ์ สุขะพละ

689 ม.2 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

คุณกิตติศักดิ์ สุขะพละ

689 ม.2 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

การทำงานและการศึกษา

Mkrestaurantsจดบิล · 11 พฤศจิกายน 2009 ถึงปัจจุบัน

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทคอมพิเตอร์ธุรกิจ · Muang Chainat, Chai Nat, Thailand

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสรรพยาวิทยาปีที่จบ 2008 · Ban Sapphaya (1), Chai Nat, Thailand

ข้อมูลเบื้องต้น

วันเกิด 11 กันยายน 1991

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ 689 ตำบล เขาท่าพระ อำเภอ เมือง จังหวัด ชัยนาท17000

อีเมล benz002@facebook.com

Facebook http://facebook.com/BenZ002

เพศ ชาย

ศาสนา พุทธ

มุมมองด้านการเมือง ไม่มีความคิด