Klebelsberg Kultúrkör

Magyarország

„ Milyen a negatív ember? A negatív ember a fölmerül kérdésekre rendesen nemet mond. ő Ha valamely újeszme, vagy terv merül föl, akkor nem azon töri a fejét, hogy meglehet-e azt valósítani, hanem csak anehézségeket és az akadályokat nézi. És többnyire azt jósolgatja, hogy nem lesz az egészből semmi, amivelmég azokat is elcsüggesztheti, akiknek az alkotó munkához hajlamuk és kedvük van. A negatív ember irígy.Mások hibáit nagyítja, kiszínezi, az iparkodókat leszólja, a bizakodókat kigúnyolja, rendesen sokat beszél,másokat fölényes hangon bírál, és eközben többnyire ki is adja az erejét, és nem marad már benne energiaa hasznos cselekvésre. Milyen ezzel szemben a pozitív ember? A pozitív ember bizakodó és jóakaratú.Magával szemben szigorú, mások hibáival szemben elnéző, mert az alkotó munkából jól tudja, hogy milyennehéz valamit megcsinálni, és milyen könnyű tévedni. A pozitív ember szolgálatkész és amennyire teheti,segít mindenkit, aki igazságos ügyben fáradozik, a szót nemigen fecsérli, inkább kevés beszédű, viszont amunkában öröme telik, életének fő célja az alkotás.Az olyan nemzet, amelynek sorában a negatív emberek többségre jutnak, veszve van. Legyetek ennek a Hazának dolgos, pozitív emberei ! "Klebelsberg Kunó

  • Education
    • ELTE