Kleurrijke Ljist

Op 27 september 2010 lanceerde Raja Felgata haar lijst van 101 Kleurrijke Vrouwen. Haar lijst is het antwoord op de lijst van het vrouwenblad Opzij. De lijst van machtigste vrouwen van Opzij is in haar optiek niet realistisch genoeg als het gaat om de vrouw anno NU.

Het tijdschrift Opzij komt jaarlijks met een top 100 van machtigste vrouwen van Nederland: er staan volgens Raja te weinig vrouwen op deze lijst waar zij zich als als Kleurrijke vrouw in herkent.

In oktober 2009 (zie foto) trad zij op tijdens deze uitreiking- Agnes Jongerius werd uitgeroepen tot machtigste vrouw van 2009 - en tijdens het voordragen van haar column keek zij de zaal in waar tientallen vrouwen zaten en besefte zij dat macht wel heel erg eendimensionaal is. Terwijl er in Nederland genoeg kleurrijke vrouwen zijn die macht hebben in het werkveld waar zij zich in bevinden. Politici , ondernemers, actrices en bestuurders: allemaal vrouwen die kleurrijk zijn en macht hebben, of in ieder geval mensen in hun omgeving beïnvloeden met hun werk, inzet en persoonlijkheid. Waarom geen Kleurrijke lijst om dit te laten zien?

Een jaar geleden begon het idee in haar hoofd vorm te krijgen en bijna een jaar later presenteerde zij op 27 september 2010 tijdens een debat over De Lijstjes in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam ism Woman Inc haar Kleurrijke Lijst. Raja Felgata overhandigde haar lijst aan de hoofdredacteur van Opzij - Margriet van der Linden, in de hoop dat zij zich volgend jaar met het uitzoeken van machtige vrouwen, door haar lijst laat inspireren.

Alle 101 Kleurrijke vrouwen staat in haar eenmalige magazine, met oa een dubbel-interview met Agnes Jongerius als machtigste vrouw van 2009.

Het is de bedoeling dat haar lijst redactie's, bedrijven en organisaties inspireert om deze vrouwen te benaderen als het gaat om beeldvorming en deskundigheid. Of zoals Agnes Jongerius het mooi zei tijdens het interview: ''hun oogkleppen afdoen en de vrouw anno 2010 herkennen."